
پروفایل تغییر کلمه عبور بیمه نامه ها لیست شبکه بازاریابان شبکه بازاریابان معرفی شدگان صورتحساب گزارش عملکرد من قرارداد مدیریت صورتحساب مدیریت صورتحساب پاداش مدیریت پرداخت ها مدیریت بیمه نامه ها صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

بازیابی رمز عبور ایجاد حساب کاربری

کد معرف

ایجاد حساب کاربری

معرف شما: امین قاسمیان

ورود به حساب کاربری

بازیابی رمزعبور

تایید کد

تغییر رمز عبور

صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر نقشه سایت
پاداشهای سازمانی پاداشهای در نظر گرفته شده جهت اعضاء سازمان از ابتدای شهریور ماه 1399 پاداشهای سازمانی

با توجه به اهمیت حفظ انگیزه ها و کمک در رشد و توسعه سریعتر سازمان، پاداشهای ذیل جهت افراد توانمد و تلاشگر سازمان آسا در نظر گرفته شده است

جهت جذب هر ورودی جدید که از ابتدای شهریور به سازمان دعوت شده اند و بیمه نامه ایشان ثبت سیستم و جایگزاری گردیده است مبلغ 1/000/000 ریال بابت ورودی با خرید 36/000/000 بیمه نامه عمر، 750/000 ریال بابت هر ورودی با 24/000/000 ریال بیمه عمر و 500/000 ریال بابت هر ورودی با 12/000/000 ریال بیمه عمر به معرف (هر یک از همکاران که در زمان ثبت نام اولیه و درج مشخصات فرد جدید در سایت کد ملی ایشان به عنوان معرف ثبت سیستم شده است) پرداخت می گردد.

هر یک از اعضاء سازمان که به درجه مشاور سازمان (12+) برسند مبلغ 4/000/000 ریال به عنوان پاداش تقدیم حضور می گردد

هر یک از اعضاء سازمان که به درجه مربی آموزش(30+) برسند مبلغ 6/000/000 ریال به عنوان پاداش تقدیم حضور می گردد

هر یک از اعضاء سازمان که به درجه مدیر آموزش(60+)برسند مبلغ 8/000/000 ریال به عنوان پاداش تقدیم حضور می گردد

هر یک از اعضاء سازمان که بهدرجه مدیر ارشد آموزش(120+) برسند مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان پاداش تقدیم حضور می گردد

چند نکته:

1. این پاداشها از شهریور ماه به بعد اعمال می گردد و مربوط به گذشته نمی باشد

2. به کلیه همکاران توانمندی که تا قبل از شهریور به تعادل مثبت 12 رسیده بودند بابت عملکرد گذشته ایشان مبلغ 2/000/000 ریال پاداش تعلق می گیرد و از این به بعد طبق روال تعیین شده در خدمت ایشان هستیم

3. قطعا این پاداشها تاثیر مثبت بسیار زیادی در توسعه آینده تیم خواهد داشت، پس منافع حاصل از این توسعه بیشترین مزیت را برای همکارانی که در حال حاضر مثبت 12 به بالا هستند به همراه دارد و این به معنی این است که این دوستان پاداش عملکرد خوب گذشته خود را به صورت غیر مستقیم دریافت خواهند کرد

 با آرزوی موفقیت برای همه همکاران - مهدی تقی پور - مدیر عامل

جوایز همکاران برتر جوایز همکاران برتر پاداشهای سازمانی پاداشهای سازمانی