
پروفایل تغییر کلمه عبور بیمه نامه ها لیست شبکه بازاریابان شبکه بازاریابان معرفی شدگان صورتحساب گزارش عملکرد من قرارداد مدیریت صورتحساب مدیریت صورتحساب پاداش مدیریت پرداخت ها مدیریت بیمه نامه ها صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

بازیابی رمز عبور ایجاد حساب کاربری

کد معرف

ایجاد حساب کاربری

معرف شما: امین قاسمیان

ورود به حساب کاربری

بازیابی رمزعبور

تایید کد

تغییر رمز عبور

صفحه اصلی شبکه بازاریاب گالری تصاویر نقشه سایت

بیمه تمام خطر نصب(E.A.R.)

بیمه‌ تمام‌ خطرپیمانکاران ( مقاطعه‌کاران) (CAR) ‌

بیمه شکست ماشین آلات (Machinery Breakdown)

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات(Machinery Loss of Profits)

عیوب ساختمان

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (Contractors' Plant & Machinery)

بیمه های مهندسی

بیمه های مهندسی

بیمه های مهندسی(تمام خطر نصب، تمام خطر مقاطعه کاران،شکست ماشین آلات،عدم النفع،عیوب ساختمان، بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران)