
پروفایل تغییر کلمه عبور بیمه نامه ها لیست شبکه بازاریابان شبکه بازاریابان معرفی شدگان صورتحساب گزارش عملکرد من قرارداد مدیریت صورتحساب مدیریت صورتحساب پاداش مدیریت پرداخت ها مدیریت بیمه نامه ها صفحه اصلی شبکه بازاریاب اخبار گالری تصاویر نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

بازیابی رمز عبور ایجاد حساب کاربری

کد معرف

ایجاد حساب کاربری

معرف شما: امین قاسمیان

ورود به حساب کاربری

بازیابی رمزعبور

تایید کد

تغییر رمز عبور

صفحه اصلی شبکه بازاریاب اخبار گالری تصاویر نقشه سایت
بیمه‌نامه حوادث

بیمه‌نامه حوادث

همه‌ی ما حداقل یکبار جمله  «حادثه هیچ‌گاه خبر نمی‌کند» را شنیده‌ایم و یا ممکن است آن را لمس کرده باشیم، پس بهتر است از پیش برای مدیریت آن چاره‌ای اندیشیده باشیم که در لحظه دچار بحران نشویم و بتوانیم آن را بخوبی کنترل کنیم. بیمه حوادث اینجاست تا از ما حمایت کند. بیمه حوادث نوعی از بیمه اشخاص است و به دو دسته انفرادی و گروهی تقسیم می‌شود. در بیمه‌نامه حوادث انفرادی بیمه‌گزار یا بیمه شونده تعهد می‌کند که با پرداخت حق بیمه در طول مدت بیمه‌نامه از بیمه‌گر یا شرکت بیمه درصورت وقوع یا بروزحادثه شغلی یا غیرشغلی، غرامت وارد شده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی را بپردازد. در بیمه‌نامه گروهی، برای تعداد بیش از 10 نفر می‌باشد و شرایط آن بستگی به نیاز بیمه‌گزار دارد و می‌توان آن را بصورت زیر دسته‌بندی کرد:

بیمه حوادث تمام اوقات (24 ساعته)

بیمه حوادث شغلی

بیمه حوادث تحصیلی

بیمه حوادث ورزشی

بیمه حوادث ماموریت

بیمه حوادث توریستی، مسافرتی


پوشش‌های بیمه حوادث

فوت: درصورتی که حادثه‌ای منجر به فوت فرد بیمه شده شود، بیمه‌گر یا شرکت بیمه موظف است سرمایه بیمه را به وراث قانونی بیمه شده و یا ذینفع‌های مشخص شده در قرارداد پرداخت کند.

نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم:  با توجه به وسعت ضایعه، نقص عضو یا ازکارافتادگی می‌تواند جزئی یا کلی باشد. اگر نقص عضو و ازکارافتادگی دائم، جزئی باشد شرکت بیمه با توجه به وسعت ضایعه ملزم به پرداخت درصدی از سرمایه بیمه متناسب با ضایعه وارد شده به فرد بیمه‌شده می‌شود، اما اگر ازکارافتادگی دائم، کلی باشد شرکت بیمه بایستی تمام سرمایه تعیین شده در بیمه‌نامه را به وی بپردازد.

جبران هزینه پزشکی:در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه‌نامه، هزینه‌های پزشکی بیمه شده جبران می‌شود. هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه‌گر، مبلغ مندرج در صورت­حساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه‌گر، هر کدام که کمتر باشد. هزینه پزشکی شامل هزینه هایی است که بیمه شده ظرف مدت دو سال از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش برای هر حادثه در موضوع بیمه متحمل شده است. حداکثر سرمایه جبران هزینه پزشکی 20درصد سرمایه فوت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و کلی می‌باشد.

غرامت روزانه عمومی: درصورتی‌که بیمه شده براثر حادثه‌ای که در موضوع بیمه شده آورده شده، دچار ازکارافتادگی موقت شود، از سوی بیمه‌گر، مبلغی به عنوان غرامت روزانه عمومی به او پرداخت خواهد شد.

تعهدات بیمه‌گر در پرداخت غرامت روزانه عمومی عبارتند از:

تعهد بیمه‌گر در مورد پرداخت غرامت روزانه عمومی در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار بیمه‌نامه تحقق یافته و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه منجر به ازکارافتادگی موقت بیمه شده گردد.

بیمه‌گر درصورتی غرامت روزانه عمومی را پرداخت خواهد کرد که ازکارافتادگی موقت به تایید پزشک معتمد بیمه‌گر رسیده باشد.

تعهد بیمه‌گر درخصوص غرامت روزانه عمومی از چهارمین روز ازکارافتادگی موقت شروع و حداکثر به مدت یک صد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت.

چنانچه از کار افتادگی موقت موجب بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد، تعهد بیمه‌گر از چهارمین روز ازکارافتادگی شروع و حداکثر به مدت همان یکصد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت.

غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان: درصورتی‌که بیمه شده براثر حادثه‌ای که در موضوع بیمه شده آورده شده، در بیمارستان بستری شود از سوی بیمه‌گر، مبلغی به عنوان غرامت روزانه بستری به او پرداخت خواهد شد.

تعهدات بیمه‌گر در پرداخت غرامت روزانه بیمارستانی عبارتند از:

تعهد بیمه‌گر در پرداخت غرامت روزانه در بیمارستان در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار بیمه‌نامه تحقق یافته و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از کار افتادگی موقت و بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد.

غرامت روزانه بیمارستانی تعهد بیمه‌گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و حداکثر به مدت 90 روز ادامه خواهد داشت.